Over Havenue

Havenue organiseert zorg die naadloos aansluit op de wensen en behoeften van de (kwetsbare) oudere Rotterdammer. Havenue is een netwerk van zorg- en welzijnsorganisaties in Rotterdam. Ziekenhuizen, zorginstellingen, huisartsen en welzijnspartners bundelen hun krachten onder het motto: Samen voor u.

Voor wie?

De meeste Rotterdamse ouderen zijn prima in staat om regie te voeren over hun eigen leven en hun zelfstandigheid te behouden. Bij ouderen met complexe gezondheids- en sociale problemen lukt dat niet altijd. Deze groep noemen we ‘kwetsbare ouderen’. Speciaal voor die ouderen is er de subacute zorg.

Integrale aanpak

Het doel van Havenue is om eerder en sneller in te grijpen als een oudere op het medische, verpleegkundige en/of sociale vlak achteruitgaat. Zo kunnen we een SEH- bezoek of ziekenhuisopname veelal voorkomen. Vroegtijdig ondersteunen heeft als voordeel dat een oudere de zorg zoveel mogelijk dichtbij huis kan krijgen.

Meer nieuws