Over Havenue

Havenue organiseert zorg die naadloos aansluit op de wensen en behoeften van de (kwetsbare) oudere Rotterdammer. Havenue is een netwerk van zorg- en welzijnsorganisaties in Rotterdam. Ziekenhuizen, zorginstellingen, huisartsen en welzijnspartners bundelen hun krachten onder het motto: Samen voor u.

Voor wie?

De meeste Rotterdamse ouderen zijn prima in staat om regie te voeren over hun eigen leven en hun zelfstandigheid te behouden. Bij ouderen met complexe gezondheids- en sociale problemen lukt dat niet altijd. Deze groep noemen we ‘kwetsbare ouderen’. Speciaal voor die ouderen is het zorgconcept Havenue.

Integrale aanpak

Havenue staat in het teken van verbinden. Ouderen en professionals uit het zorg- en welzijnsnetwerk van Rotterdam spraken op de werkconferentie o.a. over die integrale aanpak die Rotterdamse ouderen en hun mantelzorgers moet ondersteunen bij het prettiger ouder worden.