Over Havenue

Havenue organiseert zorg die naadloos aansluit op de wensen en behoeften van de (kwetsbare) oudere Rotterdammer. Havenue is een netwerk van zorg- en welzijnsorganisaties in Rotterdam. Ziekenhuizen, zorginstellingen, huisartsen en welzijnspartners bundelen hun krachten onder het motto: Samen voor u.

Voor ouderen

De meeste Rotterdamse ouderen zijn prima in staat om regie te voeren over hun eigen leven en hun zelfstandigheid te behouden. Bij ouderen met complexe gezondheids- en sociale problemen lukt dat niet altijd. Deze groep noemen we ‘kwetsbare ouderen’. Speciaal voor die ouderen is het zorgconcept Havenue.

Nieuwsbericht

De werkconferentie Havenue stond in het teken van verbinden. Ouderen en professionals uit het zorg- en welzijnsnetwerk van Rotterdam spraken o.a. over die integrale aanpak die Rotterdamse ouderen en hun mantelzorgers moet ondersteunen bij het prettiger oudere worden.