Voor Rotterdamse ouderen

De meeste ouderen zijn prima in staat om regie te voeren over hun eigen leven en hun zelfstandigheid te behouden. Bij ouderen met complexe gezondheids- en sociale problemen lukt dat niet altijd. Deze groep noemen we ‘kwetsbare ouderen’.
Speciaal voor deze ouderen ontwikkelde Rotterdamse ziekenhuizen, zorgorganisaties samen met huisartsen en de welzijnspartijen een vernieuwde integrale aanpak met de naam Havenue.

Eerder ondersteunen is het uitgangspunt

Door eerder te ondersteunen als ouderen op medisch, verpleegkundig en/of sociaal vlak achteruitgaan voorkomen we onnodige bezoeken aan de huisartsen-/eerstehulppost, opnames in het ziekenhuizen of een zorginstellingen. Deze aanpak heeft als voordeel dat ouderen de nodige zorg zoveel mogelijk dichtbij huis krijgen en de gang naar het ziekenhuis alleen maken als dat medisch echt noodzakelijk is.

De aanpak van Havenue ondersteunt door:

  • Eerder in te grijpen als ouderen op het medische, verpleegkundige of sociale vlak achteruitgaan;
  • Met alle professionals uit het zorg- en het welzijnsdomein één integraal plan te maken voor behandeling, zorg en welbevinden;
  • De ouderen, de mantelzorger(s) èn de huisarts daarbij te betrekken en daarmee te ontzorgen;
  • Het aanbod in de directe omgeving te organiseren, indien mogelijk ook virtueel.

Voor ouderen èn hun mantelzorger(s)

Behoefte aan ondersteuning op medisch, verpleegkundig en/of sociaal gebied? Neem dan contact op met uw huisarts en bespreek samen de mogelijkheden voor bijvoorbeeld de subacute zorg van Havenue.

Voor huisartsen

Heeft u (kwetsbare) oudere patiënten waarbij een brede diagnostiek vanuit het medische, zorg en/of ondersteuning op sociaal vlak gewenst is? Of heeft u een oudere patiënt waarbij een snelle interventie nodig is omdat de situatie thuis dreigt te ontregelen?

Verwijs uw patiënten door naar de subacute zorg via de SO van Aafje via ZorgDomein: Ouderengeneeskunde/Aafje.