Voor Rotterdamse ouderen

De meeste Rotterdamse ouderen zijn prima in staat om regie te voeren over hun eigen leven en hun zelfstandigheid te behouden. Bij ouderen met complexe gezondheids- en sociale problemen lukt dat niet altijd. Deze groep noemen we ‘kwetsbare ouderen’.
Speciaal voor die ouderen is het nieuwe integrale zorgconcept Havenue.

Door eerder te ondersteunen als ouderen op medisch, verpleegkundig en/of sociaal vlak achteruitgaan voorkomen we onnodige bezoeken aan de huisartsen-/eerstehulppost, opnames in ziekenhuizen of zorginstellingen. De aanpak van Havenue heeft als voordeel dat ouderen de zorg zoveel mogelijk dichtbij huis krijgen en de gang naar het ziekenhuis alleen gemaakt wordt als dat medisch noodzakelijk is.

Het zorgconcept Havenue ondersteunt door:

  • Eerder in te grijpen als ouderen op het medische, verpleegkundige of sociale vlak achteruitgaan;
  • Met professionals uit zowel het zorg- als het welzijnsdomein één integraal plan te maken voor behandeling, zorg en welbevinden;
  • De ouderen, de mantelzorger(s) èn de huisarts daarbij te betrekken;
  • Het aanbod in de directe omgeving te organiseren, indien mogelijk ook virtueel.

Voor ouderen èn hun mantelzorger(s)

Heeft u behoefte aan ondersteuning op medisch, verpleegkundig en/of sociaal gebied? Neem dan contact op met uw huisarts en bespreek samen de mogelijkheden voor bijvoorbeeld de subacute zorg van Havenue.

Voor huisartsen

Heeft u (kwetsbare) oudere patiënten waarbij een brede diagnostiek vanuit het medische, zorg en het sociale domein gewenst is? Of heeft u een oudere patiënt waarbij een snelle interventie nodig is omdat de situatie thuis dreigt te ontregelen?

Verwijs uw patiënt door naar Havenue. We zijn er om u en de oudere te ondersteunen. Meer informatie over de subacute zorg van Havenue vindt u hier: Voor professionals.