Integrale aanpak voor ouderen

Het doel van Havenue is om eerder en sneller te ondersteunen als een oudere op het medische, verpleegkundige en/of sociale vlak achteruitgaat. Daarmee kunnen we een SEH-bezoek of ziekenhuisopname veelal voorkomen. Vroegtijdig ondersteunen heeft als grootste voordeel dat een oudere de zorg zoveel mogelijk dichtbij huis kan krijgen en alleen naar het ziekenhuis hoeft als dat medisch ècht noodzakelijk is. Zo organiseren we zorg die beter aansluit bij de behoeften van ouderen.

Zorg dichtbij (kwetsbare) ouderen

Havenue organiseert zorg en welzijn op zo'n manier dat de oudere centraal staat, de zorg doelmatig, dichtbij en indien mogelijk virtueel is. De aanpak van Havenue bevordert de gezondheid van de oudere in plaats van het genezen van ziekte(s). Deze aanpak stimuleert de intensieve en innovatieve samenwerking tussen de diverse organisaties in de hele zorgketen. Havenue heeft een wijkgerichte aanpak en is gestart op één locatie in het centrum van Rotterdam. Er wordt gekeken naar inzet en opschaling naar andere wijken in Rotterdam.

Multidisciplinaire screening op zorg en welzijn

De multidisciplinaire screening ofwel de subacute zorg van Havenue is voor (kwetsbare) ouderen die een achteruitgang ervaren met een medische, verpleegkundige en/of sociale oorzaak. Hierbij is naast een brede diagnostiek ook een snelle adequate interventie gewenst. Bij zo'n situatie verwijst de huisarts zijn oudere patiënt naar de subacute zorg van Havenue.

Bent u huisarts? In dit factsheet staat beschreven wat de subacute zorg op de locatie Havenpolikliniek u en uw oudere patiënt(en) te bieden heeft. De patiënt betaalt niet extra voor deze vorm van zorg.

Hoe (laten) doorverwijzen?
Een huisarts verwijst een oudere naar de subacute zorg van Havenue. Dit gaat via het ZorgDomein. Dit kan via de zoekfunctie, term "Havenue" of via de stappen Franciscus Gasthuis & Vlietland, Havenpolikliniek > Ouderengeneeskunde > Havenue subacuut.

Voor vragen over deze brede diagnostiek en snelle interventie voor kwetsbare ouderen die dreigen te ontregelen, kan de huisarts bellen met 010 404 3404 maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. In augustus hebben we aangepaste tijden. Klik hier voor de informatie.

Bekijk onze webinar met informatie en literatuur ter ondersteuning bij de zorg voor kwetsbare ouderen in tijden van Covid-19. Klik hier.

Alle deskundigheid samen

De subacute zorg bestaat uit een multidisciplinair team van zorg- en welzijnsprofessionals. Na een max. 4 uur durende multidisciplinaire beoordeling wordt in samenspraak met de eigen huisarts, de oudere én de mantelzorger een integraal zorgplan opgesteld. Bij deze zorg hebben de oudere en de huisarts één aanspreekpunt. Die coördineert de zorg en behandeling, zet zo nodig andere professionals in en zorgt voor de overdracht van de informatie naar de huisarts en/of praktijkondersteuner.

De vernieuwde aanpak staat beschreven in het factsheet voor verwijzers. Uit onderzoek blijkt dat de aanpak veelal voorkomt dat een oudere onnodig op een eerste hulp (SEH) of in het ziekenhuis belandt.

Meer weten over de ambitie die de partners van Havenue hebben, lees het document Zinnige en doelmatige zorg voor kwetsbare ouderen in Rotterdam. Lukt het downloaden niet, mail ons via het online contactformulier.