Integrale aanpak voor ouderen

Het doel van Havenue is om eerder en sneller in te ondersteunen als een oudere op het medische, verpleegkundige en/of sociale vlak achteruitgaat. Daarmee kunnen we een SEH-bezoek of ziekenhuisopname veelal voorkomen. Vroegtijdig ondersteunen heeft als grootste voordeel dat een oudere de zorg zoveel mogelijk dichtbij huis kan krijgen en alleen naar het ziekenhuis hoeft als dat medisch echt noodzakelijk is. Zo organiseren we zorg die beter aansluit bij de behoeften van ouderen.

Zorg dichtbij (kwetsbare) ouderen

Havenue organiseert zorg en welzijn op zo'n manier dat de oudere centraal staat, de zorg doelmatig, dichtbij en indien mogelijk virtueel is. De aanpak van Havenue bevordert de gezondheid van de oudere in plaats van het genezen van ziekte(s). Deze nieuwe aanpak stimuleert de intensieve en innovatieve samenwerking tussen de diverse organisaties in de hele zorgketen voor ouderen. Havenue heeft een wijkgerichte aanpak en is gestart op één locatie in het centrum van Rotterdam. Er wordt gekeken naar inzet en opschaling naar andere wijken in Rotterdam.

Multidisciplinaire screening van zorg en welzijn

De multidisciplinaire screening ofwel de subacute zorg van Havenue is voor (kwetsbare) ouderen die een achteruitgang ervaren met een medische, verpleegkundige en/of sociale oorzaak. Hierbij is naast een brede diagnostiek ook een snelle adequate interventie gewenst. Bij zo'n situatie verwijst de huisarts de oudere patiënt naar de subacute zorg van Havenue.

Bent u huisarts? Lees dan dit factsheet over wat de subacute zorg op de locatie Havenpolikliniek u en uw oudere patiënt(en) te bieden heeft. De patiënt betaalt niet extra voor deze nieuwe vorm van zorg.

Hoe (laten) doorverwijzen?
Een huisarts verwijst een oudere naar de subacute zorg van Havenue. Dit gaat via het ZorgDomein. Dit kan via de zoekfunctie, term "Havenue" of via de stappen Franciscus Gasthuis & Vlietland, Havenpolikliniek > Ouderengeneeskunde > Havenue subacuut.

Alle deskundigheid samen

De subacute zorg van Havenue bestaat uit een multidisciplinair team van zorg- en welzijnsprofessionals. Na een max. 4 uur durende multidisciplinaire beoordeling (op één ochtend) wordt er in samenspraak met de eigen huisarts, de oudere én de mantelzorger een integraal zorgplan opgesteld. Bij de subacute zorg hebben de oudere en de huisarts één aanspreekpunt. Die coördineert de zorg en behandeling, zet zo nodig andere professionals in en zorgt voor de overdracht van de informatie naar de huisarts en/of praktijkondersteuner.

Informatie over de aanpak van de subacute zorg staat in dit factsheet voor verwijzers. De eigen huisarts verwijst zijn patiënt naar de subacute zorg van Havenue. Voor deze zorg hoeft niet extra betaald te worden. Uit onderzoek blijkt dat de aanpak van de subacute zorg veelal voorkomt dat een oudere onnodig op een eerste hulp (SEH) of in het ziekenhuis belandt.

Meer weten over de ambitie die de partners van Havenue hebben, lees het document Zinnige en doelmatige zorg voor kwetsbare ouderen in Rotterdam. Lukt het downloaden niet, mail ons via het online contactformulier.