Integrale aanpak voor ouderen

Het doel van Havenue is om eerder en sneller in te grijpen als een oudere op het medische, verpleegkundige en/of sociale vlak achteruitgaat. Zo kunnen we een SEH bezoek of ziekenhuisopname veelal voorkomen. Vroegtijdig ondersteunen heeft als voordeel dat een oudere de zorg zoveel mogelijk dichtbij huis kan krijgen en de gang naar het ziekenhuis alleen hoeft te maken als dat medisch noodzakelijk is. Zo organiseren we welzijn en betere zorg die aansluit bij de behoeften van alle (kwetsbare) ouderen.

Zorg dichtbij (kwetsbare) ouderen

Havenue organiseert zorg en welzijn op zo'n manier dat de oudere centraal staat, de zorg doelmatig, dichtbij en indien mogelijk virtueel is. De aanpak van Havenue bevordert de gezondheid van de oudere in plaats van het genezen van ziekte(s). Deze nieuwe aanpak stimuleert de intensieve en innovatieve samenwerking tussen de diverse organisaties  in de hele zorgketen. Havenue heeft een wijkgerichte aanpak en is gestart met subacute zorg op één locatie in het centrum van Rotterdam. Na een succesvolle periode wordt er gekeken naar inzet en opschaling naar andere wijken in Rotterdam.

Uitgebreide, niet-acute zorg en welzijn

De niet-acute, ofwel subacute, zorg van Havenue is speciaal voor een oudere die een achteruitgang ervaart met een medische, verpleegkundige en/of sociale oorzaak. Hierbij is naast een brede diagnostiek ook een snelle adequate interventie gewenst. Bij zo'n situatie verwijst de huisarts een oudere naar Havenue.

Bent u huisarts, lees dan dit informatieblad over wat de subacute zorg van Havenue in de Havenpolikliniek u en uw oudere patiënt(en) te bieden heeft.

Hoe (laten) doorverwijzen?
Een huisarts verwijst een oudere patiënt naar de subacute zorg van Havenue. Dit gaat eenvoudig via het Zorgdomein: SFG&V > Havenpolikliniek > Ouderengeneeskunde > Havenue subacuut.
De patiënt betaalt niet extra voor deze nieuwe vorm van zorg.

Alle deskundigheid samen en korte wachttijden

De subacute zorg van Havenue bestaat uit een multidisciplinair team van zorg- en welzijnsprofessionals. Na een max. 4 uur durende beoordeling (op één ochtend) wordt er in samenspraak met de eigen huisarts, de oudere én de mantelzorger een integraal behandelplan opgesteld om verdere achteruitgang zoveel mogelijk te voorkomen. De oudere, de mantelzorger en de eigen huisarts hebben één en hetzelfde aanspreekpunt. Die coördineert de zorg en behandeling, zet zo nodig andere professionals in en zorgt voor de overdracht van alle informatie naar de huisarts en/of praktijkondersteuner.

Informatie over de werkwijze van de subacute zorg staat in dit factsheet (voor verwijzers). De eigen huisarts verwijst zijn oudere patiënt naar de subacute zorg van Havenue. Voor deze zorg hoeft niet extra betaald te worden.

Uit onderzoek blijkt dat met de aanpak van de subacute zorg van Havenue, voorkomen we een ouderen naar een eerste hulp of het ziekenhuis doorverwezen worden.

Meer weten over de ambitie die de partners van Havenue hebben, lees het document Zinnige en doelmatige zorg voor kwetsbare ouderen in Rotterdam. Lukt het downloaden niet, mail ons via het online contactformulier.