Integrale aanpak voor ouderen

Het doel van Havenue is om eerder en sneller in te grijpen als een oudere op het medische, verpleegkundige en/of sociale vlak achteruitgaat. Zo kunnen we een SEH bezoek of ziekenhuisopname veelal voorkomen. Vroegtijdig ondersteunen heeft als voordeel dat een oudere de zorg zoveel mogelijk dichtbij huis kan krijgen en de gang naar het ziekenhuis alleen hoeft te maken als dat medisch noodzakelijk is. Zo organiseren we welzijn en betere zorg die aansluit bij de behoeften van alle (kwetsbare) ouderen.

Zorg dichtbij (kwetsbare) ouderen

Havenue organiseert care & cure op zo'n manier dat de oudere centraal staat, de zorg doelmatig, dichtbij en indien mogelijk virtueel is. De aanpak van Havenue bevordert de gezondheid van de oudere in plaats van het genezen van ziekte(s). Ook stimuleert de nieuwe aanpak de intensieve en innovatieve samenwerking tussen de diverse partners in de keten. Havenue heeft een wijkgerichte aanpak en is gestart op de Havenpolikliniek. Na een succesvolle periode wordt er gekeken naar inzet en opschaling naar andere wijken in Rotterdam.

Uitgebreide, niet-acute ouderenzorg

De niet-acute, ofwel de sub acute, zorg van Havenue is voor een (kwetsbare) oudere die een achteruitgang ervaart met een medische, verpleegkundige en/of sociale oorzaak. Hierbij is een brede diagnostiek en een snelle adequate interventie gewenst. Een huisarts kan deze oudere doorverwijzen naar de sub acute zorg van Havenue. Hiermee voorkomen we, zo blijkt uit onderzoek, dat een oudere naar een eerste hulp of het ziekenhuis doorverwezen wordt, als dit niet nodig is.

Alle deskundigheid samen en korte wachttijden

Bij Havenue staat een multidisciplinair team van zorg- en welzijnsprofessionals klaar. In samenspraak met de eigen huisarts, de oudere én de mantelzorger wordt er een integraal behandelplan opgesteld om verdere achteruitgang zoveel mogelijk te voorkomen. De oudere, de mantelzorger en de eigen huisarts hebben één en hetzelfde aanspreekpunt. Deze verpleegkundig specialist coördineert de zorg en behandeling, zet zo nodig andere professionals in en zorgt voor de overdracht van alle informatie naar de huisarts en/of praktijkondersteuner. Informatie over de werkwijze van de sub acute zorg van Havenue staat in het factsheet huisartsen.

Ook (laten) doorverwijzen?
Een huisarts kan een oudere verwijzen naar de Havenue sub acute zorg via 010 404 3404. Na eventueel telefonisch contact kan er via het zorgdomein verwezen worden: Franciscus Gasthuis & Vlietland / Havenpolikliniek / Ouderengeneeskunde / Havenue subacuut.
Een oudere betaald niet extra voor deze zorg van Havenue.

Meer weten over de ambitie die de partner organisaties van Havenue hebben, lees het document Zinnige en doelmatige zorg voor kwetsbare ouderen in Rotterdam. Lukt het downloaden niet, mail ons via het online contactformulier.