Integrale aanpak voor ouderen

Het doel van Havenue is om eerder en sneller te ondersteunen als een oudere op het medische, verpleegkundige en/of sociale vlak achteruitgaat. Daarmee kunnen we een SEH-bezoek of ziekenhuisopname veelal voorkomen. Vroegtijdig ondersteunen heeft als grootste voordeel dat een oudere de zorg zoveel mogelijk dichtbij huis kan krijgen en alleen naar het ziekenhuis hoeft als dat medisch ècht noodzakelijk is. Zo organiseren we zorg die beter aansluit bij de behoeften van ouderen.

Zorg dichtbij (kwetsbare) ouderen

Havenue organiseert zorg en welzijn op zo'n manier dat de oudere centraal staat, de zorg doelmatig, dichtbij en indien mogelijk virtueel is. De aanpak bevordert de gezondheid van de oudere in plaats van het genezen van ziekte(s). Deze aanpak stimuleert de intensieve en innovatieve samenwerking tussen de diverse organisaties in de hele zorgketen. Havenue heeft een wijkgerichte aanpak en is gestart op één locatie in het centrum van Rotterdam.

Multidisciplinaire screening op zorg en welzijn

De multidisciplinaire screening ofwel de subacute zorg is voor (kwetsbare) ouderen die een achteruitgang ervaren met een medische, verpleegkundige en/of sociale oorzaak. Hierbij is naast een brede diagnostiek ook een snelle adequate interventie gewenst. Bij zo'n situatie verwijst de huisarts zijn oudere patiënt naar de subacute zorg.

In een factsheet staat beschreven wat de subacute zorg uw oudere patiënt(en) te bieden heeft. De patiënt betaalt niet extra voor deze vorm van zorg. Let op! De subacute zorg wordt nu niet aangeboden op de locatie Havenpolikliniek maar op nieuwe locaties in Rotterdam. Vragen en verwijzen gaat tijdelijk via de SO van Aafje en via ZorgDomein: Ouderenzorg/Aafje.

Waar kunnen huisartsen terecht per 1 november?

Hebben huisartsen na 1 november vragen of advies nodig met betrekking tot multidisciplinaire screening bij een te verwachte ontregeling binnen 5 dagen van hun oudere patiënt(en)?
Dan kunnen zij tijdelijk terecht bij de Specialisten Ouderen Geneeskunde van Aafje. Het aanvragen van subacute zorg gaat via ZorgDomein: Ouderengeneeskunde/Aafje.

Bekijk onze webinar met informatie en literatuur ter ondersteuning bij de zorg voor kwetsbare ouderen in tijden van Covid-19. Klik hier.

Alle deskundigheid samen

De subacute zorg bestaat uit een multidisciplinair team van zorg- en welzijnsprofessionals. Na een max. 4 uur durende multidisciplinaire beoordeling wordt in samenspraak met de eigen huisarts, de oudere én de mantelzorger een integraal zorgplan opgesteld. Bij deze zorg hebben de oudere en de huisarts één aanspreekpunt. Die coördineert de zorg en behandeling, zet zo nodig andere professionals in en zorgt voor de overdracht van de informatie naar de huisarts en/of praktijkondersteuner.

Let op, u kunt voor vragen terecht bij de SO van Aafje!

De vernieuwde aanpak staat beschreven in het factsheet voor verwijzers. Uit onderzoek blijkt dat de aanpak veelal voorkomt dat een oudere onnodig op een eerste hulp (SEH) of in het ziekenhuis belandt.