Havenue staat met een speciaal team klaar voor ouderen en hun mantelzorger.

September 26, 2019
Bij het ouder worden ontstaan klachten als moeilijker ter been zijn, vergeetachtigheid, ouderdomssuiker en andere chronische aandoeningen. Vaak spelen er verschillende problemen tegelijk een rol. Gaat er iets mis, dan wendt een oudere zich tot de huisarts die eventueel doorstuurt naar de spoedeisende hulp of het ziekenhuis. Maar juist bij ouderen is er veel mogelijk om te voorkomen dat het mis gaat en dat ze opgenomen worden. Een duidelijk en vroegtijdig beeld van de persoonlijke situatie zorgt ervoor dat ouderen langer op een prettige manier hun dagelijkse bezigheden kunnen blijven doen. Voor dergelijke zorg zijn ouderen van harte welkom bij Havenue.

Havenue biedt uitgebreide, niet-acute ouderenzorg

Havenue is een unieke samenwerking tussen deskundigen op het gebied van welzijn, ziekenhuizen, ouderenzorgorganisaties en huisartsen. Samen met de huisarts richt Havenue zich speciaal op het bevorderen van gezondheid en kwaliteit van leven van ouderen. Ons gevarieerde team kan helpen met zowel praktische ondersteuning als specialistische behandelingen en advies. U vindt ons op de locatie van de Havenpolikliniek. In de toekomst willen we afdelingen in ook andere wijken opzetten, zodat Havenue altijd dicht bij in de buurt te vinden is.

Alle deskundigheid samen en korte wachttijden.

De huisarts kan heel eenvoudig doorverwijzen naar Havenue, waar alle specialismen die belangrijk zijn voor ouderen vertegenwoordigd zijn. Zorg en welzijn werken nauw met de huisarts samen om tot een integraal en praktisch ondersteuningsplan te komen. Voor deze zorg hoeven ouderen niet extra te betalen.

Wat kunnen wij bij Havenue betekenen?

We geven graag het voorbeeld van mevrouw H. Het geheugen van mevrouw ging sinds een jaar achteruit. De laatste tijd voelde zij zich somber, lusteloos en had weinig eetlust. Lopen ging steeds moeizamer, ze was ook een paar keer gevallen. Haar huisarts heeft bloed laten prikken en urine nagekeken, maar geen afwijkingen gevonden. Er moest snel iets gebeuren anders zou het thuis niet meer gaan. Haar huisarts heeft mevrouw H. doorverwezen naar Havenue. Deze mevrouw kon op korte termijn bij ons terecht. Op één ochtend zijn alle onderzoeken en gesprekken afgehandeld. Met de specialist ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialist, een medewerker van maatschappelijk werk en een welzijnsdeskundige is in overleg met de huisarts en de mantelzorger een behandelplan opgesteld. Daarin staan duidelijke afspraken wie wat doet en wanneer. In het geval van mevrouw H. coördineert de verpleegkundig specialist van Havenue in afstemming met de huisarts de acties.

Samen voor u

Bij Havenue zijn wij er samen voor u. Vraag ernaar bij uw huisarts