De sub acute zorg is aangepast en uitsluitend telefonisch bereikbaar.

March 16, 2020
Hebt u als huisarts een oudere patiënt met ingewikkelde multifactoriële problematiek waarbij u verwacht dat deze dreigt te ontregelen? Het team van de subacute zorg helpt u in tijden van de Corona-maatregelen graag. Dit doen we door u te ondersteunen bij het inzichtelijk maar ook en zo mogelijk het beschikbaar krijgen van de juiste zorg & ondersteuning.

Wat hebben we huisartsen te bieden?

·     We zijn bereikbaar voor vragen en advies uitsluitende op maandag, woensdag en vrijdag van 09.00 tot 14.00 uur via T: 010 404 3404;

·     De verpleegkundig specialist probeert zo goed als mogelijk alle vragen van huisartsen te beantwoorden;

·     Alle evt. geschikte patiënten worden besproken met de geriater en er wordt gekeken naar een zo goed mogelijk alternatief bijvoorbeeld spoedpoli geriatrie.

·     Indien uit triage blijkt dat er een andere vorm van zorg of welzijn nodig is zal de verpleegkundig specialist contact opnemen met de juiste professional uit het multidisciplinaire team.

Vanwege de maatregelen om verspreiding van het Coronavirus te voorkomen is onze multidisciplinaire screening op de locatie Havenpolikliniek niet meer mogelijk. Als u via Zorgdomein een verwijzing hebt gedaan, zal de verpleegkundig specialist contact met u opnemen.

Verwijzen naar de subacute zorg van Havenue gaat via het ZorgDomein. Dit kan via de zoekfunctie, term "Havenue" of via de stappen: Franciscus Gasthuis & Vlietland, Havenpolikliniek > Ouderengeneeskunde > Havenue subacuut.