Havenue start proeftuin voor betere digitale samenwerking tussen zorgorganisaties

September 25, 2019
De proeftuin ‘Versnelde invoering digitalegegevensuitwisseling’ ging begin deze maand van start. De komende zes maanden wordt onderzocht wat nodig is voor het opzetten van een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO), een eenduidig systeem voor digitale medische gegevensuitwisseling. Het doel daarvan is om de informatie-uitwisseling tussen organisaties te verbeteren en de eigen regie van ouderen te bevorderen.

Gezondheidsdoelen

Onder de vlag van Havenue slaan vier ziekenhuizen, vijf oudereninstellingen, huisartsen en welzijnsorganisaties in de regio Rotterdam de handen ineen voor ouderenzorg. Door één PGO te ontwikkelen, kunnen we beter samenwerken aan één integrale aanpak voor kwetsbare Rotterdamse ouderen. Ook gebruikers krijgen digitaal inzage in al hun gegevens, zodat met name ouderen samen met hun mantelzorger beter de regie kunnen nemen. Ook kan de PGO gebruikt worden om gezamenlijke gezondheidsdoelen vast te stellen, die haalbaar zijn en passen bij de persoonlijke gezondheidssituatie.

Subsidieprogramma

Het project is onderdeel van InZicht, het subsidieprogramma van het ministerie van VWS dat de digitale gegevensuitwisseling in de langdurige zorg moet versnellen. De deelnemers aan het proeftuin project zijn de partnerorganisaties van Havenue. Samen voor u.