Samen werken aan één ambitie om ouderen te ondersteunen bij het ouder worden.

September 23, 2019
Woensdag 26 juni 2019 vond de werkconferentie van Havenue plaats. Alle vertegenwoordigers van de partnerorganisaties waren aanwezig, waaronder van ziekenhuizen, ouderenzorgorganisaties, welzijn en huisartsen maar ook ouderen zelf. De conferentie was bedoeld om met elkaar van gedachten te wisselen over de gezamenlijke ambitie: Ouderen ondersteunen bij het prettig ouder worden.

De dagvoorzitters Arend Arends, klinisch geriater bij Havenue en Elly Bal-Anthonissen, vertegenwoordiger van het ouderen- en mantelzorgforum Genero opende de conferentie met de vraag: Wat weten jullie van Havenue? De antwoorden vormden deze wolk.

Hierna sprak Mark Janssen, voorzitter van de stuurgroep Havenue en bestuurder van het Franciscus Gasthuis & Vlietland, zijn Nieuwjaarsspeech voor 2021 uit. Op deze bijzondere manier wilde Mark meegeven wat de droom van Havenue is en hoe hij hoopt dat het er tegen die tijd voorstaat met de ouderenzorg in Rotterdam. Benieuwd naar de droom? Klik hier.

Gezondheid als uitgangspunt

Positieve Gezondheid is een belangrijk uitgangspunt van Havenue en grondlegger Machteld Huber gaf zelf een toelichting op deze benaderingswijze. De deelnemers gingen zelf aan de slag met een tool. Over hoe deze benadering kan helpen bij de verdere ontwikkeling van het zorgconcept zei Machteld:

“Positieve gezondheid is het cement tussen de verschillende bouwstenen en zal bijdragen aan die geïntegreerde aanpak en de noodzakelijke ontschotting van de huidige zorgketen.”

Voor de tool van Positieve Gezondheid? Klik hier. Meer weten over Positieve Gezondheid? Klik hier voor de presentatie van Machteld Huber.

Netwerkzorg samen met de welzijnspartijen

Havenue gaat de eerste en tweede lijn verbinden met het sociale domein. Dit moet leiden tot verbeterde gezondheid en daarmee het welzijn van ouderen en hun mantelzorger.
Speciaal voor de groep kwetsbare ouderen is Havenue in mei gestart met de pilot sub acute zorg. Deze integrale benadering moet voorkomen dat ouderen die medisch, verpleegkundig en/of sociaal achteruitgaan onnodig op de eerste hulp, in het ziekenhuis of een zorginstelling belanden. Susan Barto, verpleegkundig specialist en Petra van der Valk- de Vos, specialist ouderengeneeskunde, gaven een toelichting op het de aanpak en deelden hun lessons learned.

Meer weten over de subacute zorg van Havenue? Klik hier voor het factsheet of luister naar het radio-interview over deze pilot, klik hier.

Verbinding met bestaande initiatieven

In de plenaire discussie die geleid werd door Hendrik Jan van den Berg, bestuurder van de Lelie zorggroep, werd het zorgconcept van verschillende kanten belicht. Huisartsen gaven aan dat zij weten dat ouderen niet altijd op de juiste plek terecht komen en dat hun rol hierin een belangrijke is en ook blijft. Zij vinden het vooral belangrijk dat bestaande initiatieven in de wijk verbonden worden met Havenue.

Samen voor betere gezondheid voor ouderen

Iedereen werd ook gevraagd aan te geven wat ze goed vinden aan het zorgconcept en wat er beter kan. Hieruit kwam naar voren dat wat goed is ook de grootste uitdaging is namelijk, het samenwerken over de domeinen heen. Elly Bal-Anthonissen zei hierover:

Het is een duidelijk en doordacht zorgconcept dat alleen zal slagen als de verschillende domeinen echt gaan samenwerken, ook al is dat lastig. Iedereen moet hierin zijn verantwoordelijkheid nemen, alleen dan gaat het lukken de ouderenzorg te veranderen.

De bijeenkomst werd afgesloten met het symbolisch overhandigen van de ambitie van Havenue aan Elly Bal-Anthonissen en Juan Seleky, vertegenwoordiger van het ouderen- en mantelzorgforum Genero. Beiden zijn positief over deze nieuwe aanpak voor de ondersteuning van kwetsbare ouderen èn hun mantelzorgers.

Ook landelijk wordt er positief gereageerd op het nieuwe zorgconcept. Zo werd Havenue genoemd in de brief aan de Tweede kamer als landelijk voorbeeld van de Juiste zorg op de Juiste plek. Klik hier voor de brief.

Op deze website staat meer uitleg over de ambitie van het integrale zorgconcept Havenue. Vragen stellen kan via het contactformulier.