Nieuwe samenwerkingspartner voor proeftuin persoonlijke gezondheidsomgeving.

October 20, 2019
Een maand na de start van de proeftuin ‘versnelde invoering digitale gegevensuitwisseling’ heeft Havenue een nieuwe samenwerkingspartner. Samen met Ivido zal er tijdens de proeftuin-periode gewerkt worden aan het ontwikkelen van persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) voor Rotterdamse ouderen. Ivido is leverancier van het online toegankelijk maken van behandeling en communicatie tussen de cliënt en zijn zorgprofessionals. Het doel van de samenwerking is om ouderen in staat te stellen om meer grip te krijgen op hun vitaliteit en gezondheid.

Gezondheidsdoelen

Een PGO geeft de gebruiker de regie in het beheren en delen van de eigen zorggegevens. Daarmee kan een oudere samen met zijn of haar mantelzorger makkelijker de regie nemen op zijn of haar gezondheidssituatie. Het PGO biedt namelijk directe communicatiemogelijkheden met zowel artsen, specialisten en zorginstellingen alsook met het persoonlijke netwerk. Voor een zorgverlener kan met inzage in een PGO sneller een compleet beeld ontstaat van de gezondheid en de persoonlijke doelen van de oudere. Door één PGO te ontwikkelen, kunnen de partners van Havenue beter samenwerken aan die integrale aanpak voor met name kwetsbare Rottedamse ouderen.

Subsidieprogramma

De proeftuin is onderdeel van InZicht, het subsidieprogramma van het ministerie van VWS dat de digitale gegevensuitwisseling in de langdurige zorg moet versnellen. De proeftuin periode loopt van 1 september 2019 tot 1 maart 2020. De deelnemers aan het proeftuin project zijn de partnerorganisaties van Havenue. Samen voor u.