Nieuwe locaties voor de subacute zorg (decentralisatie)

October 22, 2020
Na evaluatie is besloten om het zorgproduct op nieuwe locaties in de stad te gaan aanbieden. De subacute zorg is tot november 2020 nog beschikbaar op de locatie Havenpolikliniek daarna komt het gefaseerd op de nieuwe locaties beschikbaar. Zie voor het tijdspad de onderstaand informatie.

Nieuwe locaties voor de subacute zorg

De operationele aansturing van deze multidisciplinaire screening voor kwetsbare ouderen wordt ondergebracht bij de ouderenzorgorganisaties. Gestart wordt met Aafje en Lelie Zorggroep (zie onderstaand overzicht). Tevens wordt het gedachtegoed van de subacute zorg geborgd in het Ouderenzorgprogramma tussen GC Helianth, Lelie Zorgroep en het IJsselland Ziekenhuis.

Waar kunnen huisartsen terecht?

Hebben huisartsen na 1 november vragen of advies nodig met betrekking tot multidisciplinaire screening bij een te verwachte ontregeling binnen 5 dagen van hun oudere patiënt(en)? Dan kunnen zij tot nadere berichtgeving tijdelijk terecht bij de Specialisten Ouderen Geneeskunde van Aafje. Het aanvragen van subacute zorg gaat via ZorgDomein: Ouderengeneeskunde/Aafje.

Rotterdam Zuid

Zorgboulevard Maasstad Ziekenhuis
Aafje, Maasstad Ziekenhuis en Pit010

Medio nov 2020

Rotterdam Noord

Geen (ambulante  setting)
Aafje, Franciscus  Gasthuis & Vlieland, Humanitas Welzijn en DOCK

Jan 2021

Rotterdam Oost, Centrum en Kralingen-Crooswijk

PNIEL Oudedijk
Lelie zorgroep, IJsselland Ziekenhuis (polikliniek Kralingen) en DOCK

Jan 2021

De huisartsen die gebruik maken (of hebben gemaakt) van de subacute zorg zijn inmiddels geïnformeerd. Ook andere huisartsen in Rotterdam krijgen deze informatie ook.