Netwerkpartners Havenue beëindigen samenwerking

November 1, 2020
Reden hiervoor is dat er op bestuurlijk niveau onvoldoende draagvlak is voor het verbinden van de initiatieven op het gebied van doorstroming in de zorgketen en innovatie. En dat het beter is kennis en ervaring op dit vlak op andere manieren te borgen in Rotterdam.

De uitdaging op het gebied van duurzame zorg voor kwetsbare ouderen is groot. Tegelijkertijd biedt de beëindiging van het programma Havenue ook kansen om met vernieuwde energie en partnerschappen te kijken naar de keten. De opgedane kennis, geleerde lessen en de lopende projecten*worden ondergebracht bij betrokken partners en andere zorgbrede programma’s in Rotterdam zoals het programma Samen voor Kwetsbare Ouderen 010.

 

*Keten MDO en subacute zorg (decentralisatie)