In proeftuin tonen we aan dat gegevensuitwisseling met PGO schaalbaar is.

July 16, 2020
Afgelopen september is Havenue de proeftuin ‘Versnelde invoering digitale gegevensuitwisseling’ gestart die deze maand succesvol is afgerond. Het doel van de proeftuin is om aan te tonen dat het mogelijk is om digitale gezondheidsgegevens uit te wisselen van verschillende zorgorganisaties. Aafje, Franciscus Gasthuis & Vlietland, Laurens, Lelie zorggroep en het Maasstad Ziekenhuis hebben laten zien dat het mogelijk is om gegevens uit te wisselen met een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO). Hiermee wordt het voor (kwetsbare) ouderen straks mogelijk om middels een PGO hunmedische gegevens in te zien.

De proeftuin Havenue is onderdeel van InZicht, het subsidieprogramma van het ministerie van VWS dat de digitale gegevensuitwisseling in de langdurige zorg moet versnellen.

Wat hebben we gedaan

Binnen de proeftuin hebben vijf van de twaalf partners van Havenue gewerkt aan het mogelijk maken van digitale gegevensuitwisseling. Vorige week is bij Aafje, Laurens en Lelie zorggroep voor het eerst informatie ontsloten vanuit ONS van Nedap en bij het Franciscus Gasthuis & Vlietland en het Maasstad Ziekenhuis vanuit het Zorgplatform van ChipSoft. In beide gevallen is gebruik gemaakt van HINQ om gegevensuitwisseling naar de PGO van Ivido te realiseren. Daarmee kan straks elke PGO die voldoet aan de eisen van MedMij* de gegevens ophalen. In dit filmpje (demo) wordt uitgelegd hoe deze gegevensuitwisseling in de praktijk werkt.

Nut en noodzaak

Meerdere zorgdisciplines hebben als focus het bevorderen van de gezondheid en welzijn van met name kwetsbare ouderen. Daarom werken bij de subacute zorg van Havenue verschillende zorgprofessionals samen aan één integraal plan om ouderen te ondersteunen met de juiste zorg op de juiste plek. Met het realiseren van de gegevensuitwisseling middels een PGO kunnen deze ouderen straks hun eigen medische gegevens bij de verschillende zorgorganisaties verzamelen en inzien. Daarmee krijgen ze samen met hun mantelzorger beter en meer regie op hun gezondheid en welbevinden.

Voor de bij het zorgplan betrokken zorgprofessionals biedt een PGO in de toekomst de mogelijkheid om op een andere manier met hun oudere patiënt te communiceren over hun wensen en behoeften. Daarnaast biedt een PGO professionals de mogelijkheid om aanvullende zorg- en welzijnsprogramma’s in te zetten zoals een module ‘Positieve gezondheid’.

Hoe gaan we verder?

Deze proeftuin Havenue is succesvol afgerond. Het project heeft de samenwerking tussen de zorgorganisaties gestimuleerd en krijgt een vervolg.Verschillende organisaties in de regio Rotterdam zijn aan het verkennen hoe deze gegevensuitwisseling breder ingezet kan worden. Dit zal ertoe leiden dat alle Rotterdammers in de toekomst beter de regie kunnen voeren over hun eigen gezondheid.

* Om gegevensuitwisseling met PGO’s te realiseren is Stichting MedMij in het leven geroepen. MedMij zorgt ervoor dat iedereen die dat wil kan beschikken over zijn gezondheidsgegevens in een zelfgekozen persoonlijke gezondheidsomgeving