Hogeschool Rotterdam en Havenue zorgen samen voor hbo-verpleegkundigen van morgen.

November 22, 2019


We krijgen meer ouderen in Nederland, dus Rotterdam Rijnmond bereidt zich voor. Hogeschool Rotterdam en Havenue zorgen samen voor een ketenopleiding voor hbo-verpleegkundigen. Ze brengen samen in kaart welke ziektebeelden en specifieke hulpvragen er morgen spelen. Met die kennis gaan ze de verbinding aan met organisaties.

Onbegrensde samenwerking maakt zoveel meer mogelijk. Tijdens de ketenopleiding komt de stagiair op locaties van de partnerorganisaties van Havenue. Dat zijn welzijns- en zorgorganisaties waaronder welzijnspartijen, ziekenhuizen, ouderenzorgorganisaties en huisartsen.
’Ik wil mij heel graag verder ontwikkelen in de ouderenzorg. Daarom koos ik voor stage lopen via het netwerk van Havenue.’’

~ Manal, derdejaarsstudent verpleegkunde aan de HR
Na de stage is de student goed op de hoogte en al gewend om over de schotten heen te kijken. Zo leert en ervaart hij/zij welke (zorg)ondersteuning waar plaatsvindt en waar die thuis hoort. Het domeinoverstijgend kunnen denken is van toegevoegde waarde in bijvoorbeeld het vervullen van de rol van regievoerend behandelaar, het hebben van één aanspreekpunt voor de oudere en zijn mantelzorger als er veel zorgverleners betrokken zijn.
Een belangrijk uitgangspunt van Havenue is Positieve Gezondheid. Dit leren de studenten ook door met name in kaart te brengen wat de behoefte is van de ouderen. De student verpleegkunde wordt in staat gesteld bij te dragen aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Het accent ligt dus niet op ziekte, maar op veerkracht en wat het leven van ouderen betekenisvol maakt. Verder speelt technologie een steeds grotere rol. Binnen de ketenstage stellen studenten   ook de vraag: Wat kan jij in jouw rol bijdragen aan innovatie?
Een docent van de Hogeschool Rotterdam en praktijkbegeleiders delen hun kennis en ervaring over ouderen. Studenten gaan met hen thema’s zoals positieve gezondheid en technologie langs. Het Havenue netwerk deelt relevante casuïstiek voor de verdere ontwikkeling van het zorgconcept. De Hogeschool Rotterdam wil verpleegkundigen opleiden die in staat zijn om de mogelijkheden van technologie of sociale innovatie te benutten.
“Met deze stage doen onze hbo-studenten gegarandeerd ervaring op bij meer dan één zorginstelling. Ook is er aandacht voor de veranderende zorg.”

~ Mevrouw Van Balen, docent Hogeschool Rotterdam enverpleegkundige bij het Erasmus MC

Havenue is een proeftuin
voor het ontwikkelen van een nieuwe integrale aanpak voor de gezondheid van (kwetsbare) ouderen in Rotterdam. Dit heeft als doel om Rotterdammers prettiger ouder te laten worden zodat zij langer zelfstandig kunnen blijven wonen.
Op de foto: Vijf van de zeven studenten met hun docent/stagebegeleider van de Hogeschool Rotterdam die gestart zijn aan hun ketenstage bij de verschillende partners van Havenue.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel, laat het ons weten via deze link.